Bookanima: Dance / BOOKANIMA: Dance / Bookanima: Ples

Animirani, Animation, 7’31”, 2018., KOR

BOOKANIMA, a compound word of ‘Book’ and ‘Anima’, is Experimental Animation to give new cinematic life to book. It aims to create ‘Book Cinema’ in the third scope between Book and Cinema by Chronophotography Animation. It experiments locomotion of Dance along with its stream: Ballet-Korean dance-Modern dance-Jazz dance-Aerial Silk-Tap dance-Aerobic-Disco-Break dance-Hip hop-Social dance.

BOOKANIMA, složenica je dviju riječi ‘Book’(knjiga) i ‘Anima’(animacija), koja označava eksperimentalnu animaciju čiji je cilj dati novi, kinematografski život knjigama. Cilj je stvoriti ‘kino za knjige’, negdje između knjige i kina, koristeći kronofotografsku animaciju. Istražuje pokret i tok plesova: balet, korejski ples, suvremeni ples, Jazz dance, ples na svili, aerobik, disko, breakdance, hip hop i društveni ples.

Režija, Director: Shon Kim
Animacija, Animator: Shon Kim

COMPETITION 10, 15.06., 18:00, Kino Zelina