WORKSHOPS

DIVERSIONS FILM SCHOOL

Image

The stop motion animation workshop has been organized in cooperation with the "Plafon” art organization and the Diversions Film Festival on the premises of the Public Open University in Sveti Ivan Zelina. Workshop attendees were introduced to the history of stop motion animation, they saw previous successful films and videos shot in this technique and learned about the various methods of filming and using it. During the practical part of the workshop they filmed some exercises in which the tried different techniques of stop motion animation, and in the end filmed, edited and set to music a short film which they acted out on their own, in other words - they were introduced to all the aspects of short film production using the stop motion animation technique.

Workshop atendees:
David Antolković
Andrej Kudeljan
Sara Marković

Mentors:
Filip Peruzović
Silva Ćapin
Srđan Popović

Mini-World / Mini svijet
Animation, 3’, 2019., CRO
Directors: David Antolković, Andrej Kudeljan, Sara Marković

14.06., 12:00
Kino Zelina, Sveti Ivan Zelina

METODIKA NASTAVE KRATKOMETRAŽNOG FILMA

Diversions International Short Film Festival
Radionički program za nastavnike, odgajatelje i knjižničare

U suradnji s Projektom filmske pismenosti Hrvatskog audiovizualnog centra za sve odgojno-obrazovne djelatnike DISFF donosi poseban radionički program, na kojem će sudionici imati priliku pogledati i metodički obraditi neke od ponajboljih kratkometražnih domaćih filmova snimljenih posljednjih godina, i to igrane, dokumentarne, animirane i eksperimentalne. Program će se temeljiti na filmološkoj analizi i interpretaciji cjelovitog filmskog djela, a alati koje pruža mogu se iskoristiti u nastavi medijske kulture u kojoj je film jedan od nastavnih sadržaja, ali i u pristupu filmu kao nastavnom sredstvu u okviru sata hrvatskog jezika, razredne zajednice ili kojega drugoga nastavnoga predmeta. Polaznici radionice upoznat će i ponoviti temeljnu filmsko-teorijsku terminologiju, baviti se osnovama filmskog pripovijedanja, prepoznavati obilježja filmskih rodova i hibrida te uočavati i analizirati raznolikost filmskih izražajnih sredstava. Voditeljice programa su stručnjakinje za područje filmskog obrazovanja: Jelena Modrić, filmska montažerka i docentica pri Odsjeku montaže Akademije dramske umjetnosti, i Višnja Vukašinović, filmska kritičarka i autorica, profesorica engleskog jezika i komparativne književnosti.

Short film teaching methodology
Diversions International Short Film Festival
Workshop programme for teachers, pedagogues and librarians

In cooperation with the Film Literacy Project of the Croatian Audiovisual Centre, DISFF offers a special workshop programme for all educational workers where all participants will have the opportunity to view and methodically elaborate some of the best Croatian short films made in the last years, in particular – fiction, documentary, animated and experimental films. The programme will be based on filmological analysis and interpretation of a film piece as a whole and the available tools may be used in media culture classes wherein film is one of the syllabus contents but also for the approach to film as a teaching aid included in the Croatian Language class, Homeroom class or any other teaching subjects. The workshop attendees will be familiarised with and will refresh the basic film theory terminology,discuss the fundamentals of film narration, identify the characteristics of film genres and hybrids as well as learn how to recognise and analyse the variety of film means of expression. The programme managers are the experts in the film education field: Jelena Modrić, a film editor and assistant professor at the Editing Department of the Academy of Dramatic Art in Zagreb, and Višnja Vukašinović, a film critic, filmmaker, and an English Language and Comparative Literature teacher.

View more >>

11.06., 12.06., Kino Zelina, 11:30-14.30
POU Sveti Ivan Zelina, Vatrogasna ulica 3, Sveti Ivan Zelina

Image